Profi minőség megfizethető áron

Tűzijáték és pirotechnikai eszközök a legmagasabb minőségben, teljeskörű felelősségbiztosítással.

A szilveszteri tűzijáték-használat szabályai

Forrás:http://www.jogiforum.hu/hirek/22293

Szilveszter napján délután hat órától másnap reggel hat óráig használhatóak a kis és közepes tűzijáték termékek, ám a petárdázás idén sem engedélyezett. A fel nem használt termékeket január 5-ig vissza kell szolgáltatni a forgalmazónak.

A pirotechnikai termékek polgári felhasználása a hatóságok részéről minden évben kiemelten kezelt terület, és aktualitása szinte mindig fokozódik a szilveszteri mulatságok közeledtével. A tűzijáték termékek használatát hazai jogunkban a 155/2003. (X.1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza részletesen, mely az idei év decemberétől néhány új rendelkezést is tartalmaz. A jogszabály a pirotechnikai termékeket úgynevezett pirotechnikai osztályokba sorolja, melyekbe hatóanyag tartalom és veszélyességi fok alapján helyezi el az egyes készítményeket. Az I. osztály a játékos pirotechnikai termékek csoportja (pl. tortagyertya, konfetti ágyú, durranó-borsó…stb), melyek egész évben megvásárolhatóak, tekintve, hogy csak kis mértékben veszélyesek a környezetükre. Az ilyen – I. osztályba tartozó – termékeket a 14. életévüket betöltött személyek engedély nélkül megvásárolhatják és a használati utasításban foglaltak szerint felhasználhatják. Ezek a készítmények olyan kereskedelmi egységeknél is beszerezhetőek, melyeket nem kifejezetten pirotechnikai termékek forgalmazására létesültek (pl. egy tortára helyezhető tűzijáték cukrászdában is megvásárolható).

A II. és III. osztályba a kis és közepes tűzijátékok tartoznak, melyek veszélyessége és hatóanyag tartalma az előző osztályhoz képest nagyobb mértékű. Ide tartozik például a szilveszterkor közkedvelt tűzforgó, röppentyű, vulkán és a szikraszökőkút is. A kis és közepes tűzijáték termékek (II. és III. osztály) főszabály szerint engedélykötelesek, ám nagykorú személyek december 28-a és 31-e között engedély nélkül szerezhetik be és birtokolhatják. Felhasználásukra kizárólag december 31-én 18 órától másnap 6 óráig van lehetőség. A hibás, lejárt szavatosságú illetve a felhasználásra nem került tűzijátékokat január 5. napjáig a forgalmazóknak vissza kell szállítani, aki köteles térítés nélkül visszavenni azokat. Január 6. napjától tehát a II. és a III. osztályba tartozó termékek birtoklása és felhasználása – engedély hiányában – tilos és szabálysértésnek minősül. A 2009. december 4-étől hatályba lépett módosítás nyomán néhány II. osztályos készítmény az I. osztályú besorolása alá került, tekintettel arra, hogy ezek többsége nem igényel szakismeretet és a legtöbb állampolgár képes ezek biztonságos működtetésére. A Rendelet kivételként megjelöl néhány közepes tűzijáték terméket (bomba, „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római gyertya), melyek december 28. és 31. között sem vásárolhatóak meg engedély nélkül. A jogszabály IV. osztályba helyezi el a veszélyesebb, szaktudáshoz kötött termékeket, míg az V. pirotechnikai osztályba az ipar, a mezőgazdaság körében alkalmazott készítményeket sorolja.

A petárdák használatát tekintve korábban a Rendelet engedékenyebb szabályozást írt elő, és a karácsonytól kezdődően engedélyezte azok megvásárlását, birtoklását, míg a felhasználásukat kizárólag szilveszter éjszakáján tette lehetővé. Később azonban megnőtt azoknak a civil kezdeményezéseknek a száma, melyek a lakosság nyugalma és a háziállatok védelme érdekében kezdeményezték a nagyobb hanghatást keltő pirotechnikai termékek betiltását. Petárdát Magyarországon 2005. november 23-ától – osztályba sorolástól függetlenül – tilos vásárolni, birtokolni, tárolni és felhasználni s a jogszabály e tekintetben idén sem változott.

Pirotechnikai termékek csak a megfelelő engedéllyel rendelkező üzletből vagy a forgalmazó raktárkészletéből szerezhetők be legálisan. A jogalkotó azonban a tűzijáték termékek év végi árusítását bizonyos átmeneti tárolóhelyeken (pl. bevásárlóközpontok mellett elhelyezett konténerekben, építményekben), is engedélyezi feltéve, hogy ezek őrzését az engedélyt kérő biztosítja. A forgalmazó köteles tájékoztatni a vásárlókat a térítésmentes visszavétel lehetőségéről, mellyel kapcsolatban helyet, időpontot és elérhetőséget is meg kell jelölnie. Magánszemélyek játékos pirotechnikai terméket összesen 1 kg tömegig, míg tűzijáték terméket 3 kg tömegig tarthatnak maguknál. A tárolás feltételeit a Rendelet részletesen szabályozza és a magánszemély birtokosok számára is számos előírást tartalmaz. Ezek alapján:

el nem zárt pirotechnikai termék felügyelet nélkül nem hagyható
tetőtérben, alagsorban, továbbá tűzveszélyes anyagokkal együtt nem tárolható
lakásban kiskorú személytől mindig el kell zárni
károsodástól, fénytől, csapadéktól vagy sugárzástól szintén távol kell tartani
azonnal el kell különíteni a sérült termékeket, melyeket felhasználni is tilos
az eredeti gyári formát megbontani vagy a terméket szétszedni tilos
a gyújtóhellyel is rendelkező terméket csak a borító védősapkával szabad mozgatni és szállítani.

A hatóságok idén is felhívják a figyelmet arra, hogy a legálisan kapható pirotechnikai termékek magyar nyelvű felirattal és közérthető használati útmutatóval rendelkeznek, továbbá tartalmaznak baleset- és egészségvédelmi előírásokat is.